Demodeks, bütün dünyada köpeklerde yaygın olarak görülen önemli bir deri hastalığıdır. Özellikle yavrularda (3-12 ay arasında) görülen Demodeks, kalıtsaldır. Erişkin yaşlarda görüldüğünde ise; immun yetmezlik, iç hastalıklar ya da kanser ile ilişkili olabilir.

3-12 ay arasında, derideki biyokimyasal değişikliklerin demodeks etkenlerinin yaşam koşulları için uygun olduğu bildirilmektedir. Lokalize demodeks olgularında eritrem, kıl dökülmesi ve kepek oluşumu ön planda gelir. Özellikle kısa tüylü köpek ırklarında görülmekle beraber, uzun tüylü köpeklerde de görülebilir. Gözün altında ve üstünde lokal tüy dökülmeleri (sanki gözlük takmış gibi) bu uyuz tipi için karakteristik bir özelliktir. Ayrıca üst dudakların kenarları ve ön bacaklarda lezyon mevcuttur, vücutta ve arka bacaklarda da olabilir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?